Ekonomiczny marketing społeczny

‼ Nowa ekonomia społeczna ?‍?‍?

 
???Nowa – polska  firma promująca zdrowie z ekonomicznymi cenami i naturalnymi produktami w pełni ?, systemem, w którym każdy ma tę samą cenę za produkt, bez wyzysku, dużych cenach jak w wielu MLM.
 
Produkty są w 100% naturalne np.: ORMUS, PROSZEK DO PRANIA, NATURALNE MYDŁO POTASOWE Z RYCYNĄ I MELISĄ PREPARAT DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI SZKLANYCH oraz ! OVOBIOVITA® Initium – jest pierwszym i jedynym na świecie preparatem zawierającym WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY
 
Rejestracja darmowa z linkuhttps://mmmnes.pl/rejestracja/ref/da220924

Zarabianie

1). Podstawowym warunkiem otrzymania Dotacji Społecznejjest rejestracja w naszym Programie i zrobienie zakupów o wartości minimum 50 PKT (sugerujemy 200 PKT, co jest gwarancją wypłaty 100% należnej premii) – to pierwszy krok, który odpowiada 1-szemu miesiącowi uczestnictwa w naszym Programie. Nie jest ważne, czy ktoś zarejestruje się i zrobi zakupy 1-szego, 10-tego czy ostatniego dnia miesiąca – liczy się okres rozliczeniowy, który jest równoznaczny / pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. Podsumowując: rejestracja i zakupy to Twój miesiąc nr 1 w naszym Programie.

2). W miesiącu 2-gim, następującym po 1-szym miesiącu aktywności, zostaje przyznana Dotacja Społeczna każdej osobie, która spełniła warunek opisany w pkt. 1 (powyżej). I tak samo w miesiącu 3-cim. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych warunków, które należy spełnić, nie licząc pkt. 1 (rejestracji i zakupów). Podsumowując: Dotacja Społeczna przyznawana jest każdemu uczestnikowi Programu w kolejnych 2-óch następujących po sobie miesiącach, po 1-szym miesiącu rejestracyjnym (aktywacyjnym).

3). Co dalej? – jest możliwość otrzymania Dotacji Społecznej przez kolejne 2 miesiące, czyli w m-cach 4. i 5-tym (następujących po 1-szym miesiącu rejestracyjnym / aktywacyjnym oraz po 2. i 3-cim miesiącu z przyznaną wcześniej Dotacją Społeczną). Aby to się stało, należy spełnić dodatkowy warunek – przed zakończeniem 3-miesiąca rozliczeniowego należy zarejestrować bezpośrednio pod sobą min. 2 nowe osoby, które zrobią zakupy (aktywność) za min. 50 PKT każda. Podsumowując: od daty własnej rejestracji mamy praktycznie 3 miesiące na to, by zarejestrować bezpośrednio od siebie 2 nowe osoby – wtedy zostanie nam przyznana Dotacja Społeczna również w miesiącach nr 4 i 5. Jeśli tego nie zrobimy, Dotacja zakończy się wraz z końcem 3-miesiąca; nie ma możliwości ponownego otrzymania Dotacji.

4). Dla formalności cytujemy opis z wirtualnego biura: „Środki z Dotacji Społecznej – dodatkowa premia. Można jej użyć w formie rabatu tylko podczas pierwszego zamówienia w miesiącu. Niewykorzystane środki nie kumulują się i zostaną wyzerowane na koniec miesiąca.” Wyjaśnienie: jeśli nie wykorzystasz otrzymanej Dotacji Społecznej, to otrzymane w jej ramach środki przepadną bezpowrotnie w danym miesiącu. Nie możesz też rozdzielić Dotacji na kilka różnych (mniejszych) zakupów – można te środki wykorzystać tylko raz i tylko podczas pierwszych zakupów.

5). Jeśli zdarzy się tak, że Dotacji nie wykorzystasz w danym miesiącu, to pomimo tego w następnym pojawi się kolejna (po spełnieniu w/w warunków). Ujmując to inaczej – jeśli zdarzy się „pusty” miesiąc, to nie wyklucza on przyznania Ci Dotacji w kolejnym. Oczywiście, w takim przypadku okres 4-ech miesięcy Dotacji (w sumie) nie przedłuża się (utracony miesiąc przepada).

6). Wspomniane nowo-zarejestrowane 2 osoby (pkt. 3) są warunkiem jednorazowym, nie musisz tego ponawiać w każdym kolejnym miesiącu. Ważne, by to wydarzyło się w dowolnym terminie przed zakończeniem 3-go miesiąca i w dowolnej kolejności (np. osoba nr 1 zostanie zarejestrowana w miesiącu nr 1, a osoba nr 2 w miesiącu nr 3).

7). Dotacja Społeczna jest przyznawana ze specjalnego koszyka rozliczeniowego naszego Programu i jest naliczana każdemu (po spełnieniu warunków) o takiej samej wartości. Jej wysokość zależy od obrotu Programu w miesiącu poprzedzającym przyznanie Dotacji. Docelowo koszyk Dotacji będzie miał maksymalną wydolność, która zdeterminuje przyznanie Dotacji w wysokości 120 PKT – aby tak się stało, musi minąć kilka pierwszych miesięcy funkcjonowania Programu.

 

Rejestracja darmowa z linkuhttps://mmmnes.pl/rejestracja/ref/da220924

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *