Kancelaria prawnicza z Krakowa

Piotr Augustyn Adwokat z Krakowa MarekA-1x-650x884.jpg

Zespół Kancelarii tworzą adwokaci będący członkami Krakowskiej Izby Adwokackiej. Przynależność do Adwokatury zobowiązuje nas do przestrzegania zasad etyki i do zachowania w tajemnicy adwokackiej wszystkich okoliczności, o których dowiedzieliśmy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Kancelaria prawnicza z Krakowa – Augustyn adwokaci

 

SPECJALIZACJE kancelarii prawniczej z Krakowa

PRAWO KOMERCYJNE

UMOWY
PRAWO SPÓŁKI

Przygotowywanie wszelkich projektów umów regulujących obrót towarami, usługami i prawami optymalnymi z punktu widzenia interesu i korzyści klienta w danym projekcie, obsługa prawna korporacji i spółek osobowych na każdym etapie ich funkcjonowania, od ich powstania do likwidacji lub Upadłość, obsługa prawna transakcji, negocjacje handlowe, reprezentacja przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, reprezentacja przed organami administracji publicznej.

PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE, PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI

Przygotowanie projektów umów o powstanie utworu, przeniesienie praw majątkowych i udzielenie licencji, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej.

INWESTYCJE, NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BUDOWLANE, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Pomoc prawna w strukturyzowaniu procesu inwestycyjnego, rozwiązywaniu sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pomoc prawna przy sprzedaży i zakupie nieruchomości, w tym nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. Obsługa firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

UBEZPIECZENIE

WYNAGRODZENIE, DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

Pomoc w procedurach likwidacji szkód ze szczególnym uwzględnieniem szkód osobowych, reprezentacja w postępowaniach o odszkodowanie oraz środki prawne. Pomoc dla firm działających na rynku ubezpieczeniowym.

PRAWO KARNE

Przestępczość, przestępstwa skarbowe, przestępstwa karne
Pomoc prawna na każdym etapie postępowania karnego, od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, po postępowanie egzekucyjne. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów o przestępstwa gospodarcze.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DZIEDZINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Obsługa prawna alokacji stanowisk w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia, w tym dokumentacja postępowań oraz reprezentacja zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych. Doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu i realizacji umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

Ustawa o upadłości

UPADEK KONSUMENTA, ROSZCZENIA

Doradztwo, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości przez konsumenta oraz reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym, a także w odpowiednim postępowaniu upadłościowym. Pomagamy ściągać należności od nierzetelnych kontrahentów.

PRAWO BANKOWE

KREDYTY FRANKOWE, SPORY Z BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne dla kredytobiorców i klientów banków, polegające na analizie umowy, przygotowaniu pozwu i reprezentowaniu ich w sądzie. Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie tzw. Kredytów frankowych dla klientów z całej Polski.

 

Augustyn Adwokaci – Kancelaria prawnicza z Krakowa ma różne miejsca, w których można się umówić.

Adresy

Siedziba:
ul. Rakowicka 93/1
31-521 Kraków
tel: +48 12 356 59 64
 
Biuro w Mielcu:
ul. Sikorskiego 2a/11
39-300 Mielec
tel. +48 796 700 114
 
Biuro w Wadowicach:
ul. Wojska Polskiego 70
34-100 Tomice
tel. +48 502 678 195
Facebook Augustyn – Kancelaria prawnicza Kraków – strona www

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *