Odzyskanie pieniędzy z polis inwestycyjnych – strata na polisach